en del af noget større

Skaktrin: Gul styrke

 

Opbygning: Teori – Opgaver – Træn-Selv
Teori
Dok#1   Springeren
Dok#2   Skakreglerne
Dok#3   Mat med Konge og Dronning
Dok#4   Mat med Konge og Tårn
Video#1 Skakregler Skakreglerne
Opgaver
Opgave#1 Mat i 1 træk 6 opgaver: Mat i 1 træk (1-6)
Opgave#2 Mat i 1 træk 6 opgaver: Mat i 1 træk (7-12)
Opgave#3   6 opgaver: Brik i slag
Træn Selv
Træn#1 Mat med K+D Mat med Konge og Dronning
Træn#2 Mat med K+2T Mat med Konge og 2 Tårne