en del af noget større

Månedsbrev

August 2018

Velkommen til Månedsbrevet
Formålet med månedsbrevet er at give en kort status på sidste måneds aktiviteter samt give en oversigt over forventede aktiviteter i næste måned.

Juli – Status
Skoleskakken i Silkeborg har holdt sommerferie.

August – Kommende begivenheder
Den nye sæson starter torsdag den 16. august 2018 kl. 16.

Vi bruger skakken som pædagogisk metode til at styrke børn og unges intellektuelle og sociale udvikling i et mangfoldigt og forpligtende fællesskab på tværs af alder, køn, religion, geografi og etnicitet, hvor deltagernes koncentration, selvstændighed og analytiske evner stimuleres til et sundt undervisnings- og livsforløb.

Vi sætter hygge, trivsel, troværdighed og tryghed i højsædet.

Med to instruktører er niveau-opdelt undervisning allerede en realitet.

Der er naturligvis plads til helt nye skakspillere.

Kendskab til skakreglerne er ikke en betingelse for at møde op.

Skakreglerne læres undervejs.

Vi praktiserer læring gennem leg. Så der er ingen undskyldninger.

Alle børn er naturligvis velkomne.

Vi ved at frugt er vigtig, så derfor har vi valgt at tilbyde frugt hver gang til de unge mennesker.

Har du som skakspiller eller forældre spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger.

Det må aldrig være ubesvarede spørgsmål der forhindrer dig i at spille skak.

Peter Poulsen kan kontaktes på 26 12 84 51
eller endnu bedre på e-mail: poulsenthem@gmail.com.

Vi glæder os til at se dig.

Leave a Reply